Управление на съгласие

Директен маркетинг - Възможност да получавате съобщения и предложения от нас по поща, чрез е-mail, текстово съобщение (sms), телефонно обаждане и други електронни канали за комуникация, за продукти или услуги, които може да представляват интерес за Вас.

Клонът може да подбира, включително и чрез автоматизирано вземане на решение, продуктите или услугите, които отговарят на Вашия профил или считаме, че може да представляват интерес за Вас според Вашите променящи се нужди или искания, като Ви информираме за тях чрез посочените канали за комуникация.

Клонът може да Ви изпраща нови предложения за продукти или услуги, които се предлагат от нас или от наши партньори.

Обогатяване на данни - получавате, подобрявате качеството и точността на предоставените от мен лични данни лични данни, включително от социалните медии, като съхраните събраната информация. Този обмен дава възможност да актуализирате, в случай на необходимост предоставената от мен информация, включително от социални медии, които използвам.

Имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, когато сте дали съгласието си за обработка на Вашите лични данни.

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на данните на субекта, основано на даденото от него съгласие преди оттегляне му и на обработка основаваща се на друго правно основание.

Ако желаете да заявите или да оттеглите Вашето съгласие, моля свържете се с нас на е-mail deposits@bnpparibas-pf.bg, или на телефон 0700 11 004. За повече информация, моля вижте нашето Информационно известие.

Моля, имайте предвид, че може да е необходима допълнителна проверка за Вашата идентификация.