Банката

на променящия се свят

Нашите клиенти в сектор банкиране на дребно

60 млн.

частни клиенти и клиенти от малък бизнес

Нашите корпоративни клиенти

18 000
корпоративни и финансови институции

Международно присъствие

68
държави и територии

БНП Париба е лидер в банковите и финансовите услуги в Европа

БНП Париба е основана при сливането на първата френска банка – Националната банка на Париж (BNP) и инвестиционната банка Париба – и двете с традиции в банкирането от 19ти век. Днес БНП Париба има присъствие в 68 страни и в нея работят над 190 000 служители.

Финансовата стабилност на БНП Париба се основава на трите й основни дейности:

Банкиране на дребно
Инвестиционни решения
Корпоративно и институционално банкиране

Повече за глобалното присъствие и дейността на БНП Париба ще намерите на корпоративния сайт на Групата: www.bnpparibas.com

19 години опит на българския пазар

БНП Париба Лични Финанси - клон България е:

Клон на международната банка BNP Paribas Personal Finance S.A. Част от BNP Paribas - най-голямата финансова група в еврозоната. БНП Париба Лични Финанси - клон България осъществява банкова дейност на територията на България чрез европейски банков лиценз.

Вече 19 години градим взаимоотношения със своите клиенти и партньори

БНП Париба Лични Финанси навлиза в България в края на 2007 г., придобивайки лидера в небанковото потребителско кредитиране в страната, развиващ дейност от 2001 г. През 2021 г. БНП Париба Лични Финанси поема "Бизнес линия Депозити", развиваща от почти десетилетие на българския пазар „Депозити с бъдеще“ - спестовен продукт за физически лица, с изцяло онлайн откриване и управление на депозити.

Още

Корпоративно и институционално банкиране
БНП Париба предлага пълна гама от продукти и услуги за корпоративни предприятия, публични и финансови институцииs.
www.bnpparibas.bg
Застраховане
БНП Кардиф България България предоставя различни застрахователни продукти и услуги за физически лица и институции.
www.bnpparibascardif.bg
Потребителско кредитиране
www.bnpparibas-pf.bg
БНП Париба Лични Финанси - клон България е лидер в сферата на потребителското кредитиране в България, предлагайки най-богатото портфолио от специализирани потребителски кредити.

Мисията на BNP Paribas

Ние сме в услуга на нашите клиенти и света, в който живеем.

Групата BNP Paribas е създадена от банки, които са дълбоко свързани с европейската и световната икономика през последните 200 години. Те са се адаптирали към предизвикателствата на своето време и са помагали на клиенти и други заинтересовани страни в моменти на големи промени.

Мисията на BNP Paribas е да допринесе за отговорна и устойчива икономика, като финансира и консултира клиентите в съответствие с най-високите етични стандарти.

Ние предлагаме сигурни, солидни и иновативни финансови решения на физически лица, професионални клиенти, корпорации и институционални инвеститори, като същевременно се стремим да се справим с основните предизвикателства на днешния ден по отношение на околната среда, местното развитие и социалното приобщаване.


Ние сме ангажирани с нашите клиенти, за да създадем по-добро бъдеще.

Ние мобилизираме ресурси, които имат положително въздействие.

В BNP Paribas се стремим да бъдем дългосрочен партньор на нашите клиенти. Искаме да подкрепим техните проекти, да управляваме техните инвестиции и спестявания и чрез застраховка да защитим хората, техните стоки и имущество.

Нашите служители предоставят услуги, които имат приложение и стойност за клиентите и света около тях. Те правят това най-ясно чрез ежедневната си мисия в компанията, но също и чрез корпоративна доброволческа дейност.
Обявяване на бизнес споразумение относно БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България КЧТ с Пощенска банка (Юробанк България АД)
Новини | 9.12.2022 г.

Обявяване на бизнес споразумение относно БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България КЧТ с Пощенска банка (Юробанк България АД)

БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България КЧТ е обект на предварително споразумение за прехвърляне на дейността и активите на Юробанк България АД (Пощенска банка). Финализирането на сделката подлежи на одобрение от компетентни регулаторни органи в България и Франция.