Лихвен бюлетин за срочни депозити

ОБЩИ ДЕПОЗИТНИ УСЛОВИЯ

  1. Банката определя и съобщава условията, при които приема срочни депозити от своите клиенти. Тези условия могат да бъдат актуализирани от Банката по всяко време, по собствена преценка на Банката, в съответствие с промени на пазарните условия, и както е уговорено в договора за депозит.

  2. Банката приема срочни депозити само при валидно попълнен и подписан договор за депозит, предоставян от Банката. Всеки срочен депозит се открива, води и закрива съгласно условията на договора за депозит и Общите Условия на Банката.

  3. Лихвите по срочните депозити се изчислява на действителната / 360 база и се изплаща на датата, посочена в договора за депозит.

  4. Минимални суми за откриване на срочни депозити:

    2 000 лева

    3 000 евро

  5. Гаранция В съответствие с чл.57 от Закона за кредитните институции, Банката уведомява депозанта на приложимия механизъм за гарантиране на депозитите, както следва: Депозитите в БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България са гарантирани от Фонда за гарантиране на депозитите на Франция (Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution). Гарантирани са парични депозити (кредитни салда по сметки) на един вложител във всички клонове на BNP Paribas Personal Finance във Франция и клонове в държави, принадлежащи към Европейското икономическо пространство, за общата сума от 100 000 евро (сто хиляди) независимо от валутата, в която са деноминирани депозитите (кредитните салда по сметки). Фондът изплаща гарантираните суми в срок от седем работни дни, считано от датата, на която Френският регулаторен орган (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) е поискал обезщетение на кредиторите. Подробна информация за приложимия механизъм за гарантиране на влоговете е публикувана на интернет страницата на фонда: www.garantiedesdepots.fr

СТАНДАРТНИ ГОДИШНИ ЛИХВИ

 

В ЛЕВА ЗА СУМИ ОТ 2 000 ДО 200 000
3 МЕСЕЦА 0.05%
6 МЕСЕЦА 0.05%
9 МЕСЕЦА 0.10%
12 МЕСЕЦА 0.30%
18 МЕСЕЦА 0.35%
24 МЕСЕЦА 0.45%
36 МЕСЕЦА 0.60%В ЕВРО ЗА СУМИ ОТ 3 000 ДО 100 000
3 МЕСЕЦА 0.05%
6 МЕСЕЦА 0.05%
9 МЕСЕЦА 0.10%
12 МЕСЕЦА 0.20%
18 МЕСЕЦА 0.25%
24 МЕСЕЦА 0.30%