Често задавани въпроси

Гарантиране на влогове

Гарантирани ли са влоговете в БНП Париба Лични Финанси – клон България?

БНП Париба Лични Финанси С.А. – клон България е клон на BNP Paribas Personal Finance S.A., Франция и съответно влоговете се гарантират от Фондa за гарантиране на депозитите на Франция (Fonds de Garantie des Depots et de Resolution). Депозити, открити чрез дистанционно банкиране, също са гарантирани. Гарантирани са депозити в следните валути: евро, френски тихоокеански франк (CFP франк) или валути на страните-членки на Европейското икономическо пространство. Подробна информация за приложимата система за гарантиране на влоговете е публикувана на интернет страницата на Фонда www.garantiedesdepots.fr

Каква е сумата на гаранцията?

Общата сума, която е гарантирана от Фондa за гарантиране на депозитите на Франция (Fonds de Garantie des Depots et de Resolution) е 100 000 евро (включително натрупаната лихва) на един депозант, независимо в колко клона на БНП Париба Лични Финанси са отворени сметките. Компенсацията се изплаща в евро, независимо от валутата, в която е открит депозитът. Сумата на компенсацията се конвертира по курса на деня, в който тя е поискана.

Промоционални депозити
Депозит в лева С годишна лихва до
0.60%
Депозит в евро С годишна лихва до
0.30%
Всички искания за откриване на клиент/депозит подлежат на одобрение от страна на Банката, заедно с необходимите допълнителни документи, съгласно приложимите Общи условия и Общи условия за дистанционно банкиране.