Често задавани въпроси

Гарантиране на влогове

Каква е сумата на гаранцията?

Гарантирани са парични депозити (кредитни салда по сметки) на един вложител във всички клонове на Юробанк България АД., за общата сума от 196 000 лв.

Гарантирани ли са влоговете в Юробанк България АД?

В съответствие с чл.57 от Закона за кредитните институции, Банката уведомява депозанта на приложимия механизъм за гарантиране на депозитите, както следва: Депозитите в Юробанк България АД, са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките на основание Закона за гарантиране на влоговете в банките. Подробна информация за приложимия механизъм за гарантиране на влоговете е публикувана на интернет страницата на фонда: dif.bg.
Важно!: Следва да имате предвид, че ако имате направени влогове както в БНП Париба Лични Финанси, така и в Пощенска банка, преди придобиването от Пощенска банка на дейността на БНП Париба Лични Финанси на 06 юни 2023 г., то след посочената дата тези влогове ще се гарантират от ФГВБ поотделно за срок от шест месеца. След изтичането на този срок, влоговете на физическо или юридическо лице, които са направени в БНП Париба Лични Финанси и в Пощенска банка преди придобиването, заедно с начислените по тях лихви, се сумират за целите на гаранцията в размер до 196 000 лв. по реда на чл. 12, ал. 1 от ЗГВБ.

Промоционални депозити
Депозит в лева С годишна лихва до
0.60%
Депозит в евро С годишна лихва до
0.30%
Всички искания за откриване на клиент/депозит подлежат на одобрение от страна на Банката, заедно с необходимите допълнителни документи, съгласно приложимите Общи условия и Общи условия за дистанционно банкиране.