Правна информация

Добре дошли в уебсайта на БНП Париба Лични Финанси www.deposits.bnpparibas-pf.bg.

Наименование на дружеството: БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България Търговски регистър към Агенцията за вписванията на Министерство на правосъдието в България: ЕИК 204915054 Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 14, България

Законен представител: Жозе Салоио, Димитър Димитров

Собственикът на сайта се задължава да спазва всички закони, отнасящи се до създаването и дейността на уебсайта.

БНП Париба Лични Финанси най-учтиво моли всички потребители да прочетат внимателно условията, описани по-долу. С осъществяването на достъп, разглеждането или използването на уебсайта, потребителите потвърждават, че са прочели, разбират и дават съгласието си да спазват реда и условията за ползване.

БНП Париба Лични Финанси обръща внимание на потребителите на уебсайта върху следните особености:

1 – Достъп до уебсайта:

Потребителят на този уебсайт потвърждава, че той/тя притежава умението и ресурсите, необходими, за да получи достъп до този уебсайт и да го използва.

Достъпът до уебсайт deposits.bnpparibas-pf.bg е безплатен. Разходите за осъществяване на достъп и използване на телекомуникационната мрежа се поемат от клиента, в съответствие с реда и условията, определени от неговите доставчици на услугата „достъп” и телекомуникационните оператори.

Собственикът на сайта не носи отговорност относно въпроси извън неговия контрол или за вреди, които могат да бъдат причинени от техническото оборудване на потребителя, по-специално компютри, програмни продукти, мрежово оборудване и всякакви други устройства, използвани за получаване на достъп до, или за използване на услугата и/или информацията.

Напомняме на потребителите, че измамният достъп или оставането свързани към ИТ система с цел увреждане или намеса във функционирането на такава система, както и измамното влизане или промяна на информацията в ИТ система е престъпление, наказуемо по наказателното право.

2 – Интелектуална собственост:

БНП Париба Лични Финанси притежава или държи правата на всички компоненти, съставляващи този уебсайт, по-специално данните, дизайна, графиките, фотографиите и саундтраците. Забранено е възпроизвеждането, предоставянето или разпространението на съдържанието на този уебсайт по какъвто и да било начин, изцяло или частично, без предварителното изрично разрешение на БНП Париба Лични Финанси. Такова действие би представлявало нарушение на правилата, регламентирани от френския Кодекс за интелектуална собственост.

Търговските марки на издателя на уебсайт deposits.bnpparibas.bg и неговите партньори, както и фирмените знаци, включени в уебсайта, представляват регистрирани търговски марки.

Като изключение, част от съдържанието (текстове, снимки и т.н.) принадлежи на съответните автори и БНП Париба Лични Финанси го използва с разрешение на собствениците на правата за това съдържание.

3 – Съдържание на уебсайта:

БНП Париба Лични Финанси се стреми да гарантира точността, актуализирането и изчерпателността на информацията, разпространявана в този уебсайт и си запазва правото да променя съдържанието или представянето на този уебсайт по всяко време и без предупреждение. Освен това, БНП Париба Лични Финанси отхвърля изцяло всякаква отговорност в случай на закъснение, грешка или пропуск по отношение на съдържанието на тези уеб страници или в случай на временно прекъсване на услугата или ако тя престане да бъде на разположение.

Предоставената на уебсайта информация може да бъде частична или непълна, поради задължително опростения характер на текстовете, които нямат договорна стойност. БНП Париба Лични Финанси отхвърля изцяло всякаква пряка или косвена отговорност по отношение точността, липсата на грешки, актуализираното естество и наличност на информацията, съдържаща се в уебсайта.

БНП Париба Лични Финанси не може да поема отговорност за всяко решение, взето въз основа на информацията, съдържаща се в уебсайта или за това, че трети страни могат да се възползват от нея. Всеки, който желае да ползва една или повече от услугите и/или един или повече от продуктите, представени на уебсайта е поканен да се свърже с неговия или нейния клон на БНП Париба Лични Финанси, за да установи договорните условия и тарифите, приложими към тези продукти и/или услуги.

На някои хора или държави може да бъде разрешен само ограничен достъп до продуктите и услугите, представени на уебсайта.

Нито един от продуктите и/или услугите няма да бъде предоставен от БНП Париба Лични Финанси на дадено лице, ако законът на неговата/нейната страна на произход или на която и да е друга страна, с която лицето може да е свързано, ги забранява.

Въпреки това, отговорност на всяка заинтересувана страна е да провери предварително, с обичайните си съветници, дали нейният правен и фискален статут й позволява да се абонира за продуктите и/или услугите, представени на уебсайта.

4 – Техническа информация:

Напомняме на потребителите, че няма гаранция, че съобщенията, предавани по Интернет ще останат поверителни и че лицето е отговорно за вземането на всички подходящи мерки, за защита на личните му данни и/или програмни продукти срещу заразяване с възможни вируси, срещани в Интернет.

БНП Париба Лични Финанси не може да бъде държана отговорна за въпроси извън нейния контрол, както и за каквито и да е вреди, които могат да бъдат причинени от техническото оборудване на потребителя, по-специално компютри, програмни продукти, мрежово оборудване и всякакви други устройства, използвани за получаване на достъп до уебсайта или за неговото използване и/или информацията, която той съдържа.

5 – Хипервръзки:

Хипервръзки към други сайтове от deposits.bnpparibas-pf.bg при никакви обстоятелства не могат да доведат до носенето на отговорност от страна на БНП Париба Лични Финанси.

БНП Париба Лични Финанси отхвърля изцяло всякаква отговорност относно съдържанието и евентуалните загуби, понесени от посещаване на уебсайтове, към които уебсайтът води чрез хипервръзки. Потребителят посещава други сайтове на собствена отговорност и риск.

6 – Бисквитки:

Потребителите се уведомяват, че при посещение на уебсайта автоматично може да се инсталира бисквитка и временно да се запише в оперативната памет или твърдия диск на потребителя. Бисквитката е компонент, който не позволява потребителят да бъде идентифициран, но която се използва за записване на информация за навигацията на потребителя в уебсайта.

Потребителите потвърждават, че са информирани за тази практика и оторизират БНП Париба Лични Финанси да я използва. Потребителите могат да деактивират бисквитките чрез използване на настройките, които се съдържат в тяхната навигационна програма - браузър.

7 – PDF файлове:

За четене на PDF файл, потребителите трябва да изтеглят последната версия на програмен продукт Acrobat Reader. Забележка: Този софтуер може да се изтегли само от уебсайт, различен от този на БНП Париба Лични Финанси. Този сайт ще поиска от Вас да попълните поименен въпросник. Ако не желаете да дадете името и адреса си, преминете директно към етап № 2, за да изтеглите безплатно програмния продукт.

8 – Лични данни:

Всички лични данни, които ни предоставяте чрез формулярите на този сайт се обработват от БНП Париба Лични Финанси, като администратор на данни, за целите на вътрешното управление и за да отговори на въпроса(ите) ви. За повече информация във връзка с обработването на лични данни от БНП Париба Лични Финанси моля да се запознаете с нашето Информационното известие за защита на личните данни като кликнете тук. .

9 – Приложимо законодателство:

Съдържанието на уебсайт deposits.bnpparibas-pf.bg се подчинява на законодателството на България

Всички потребители признават компетентността на съдилищата в България за всичко свързано със съдържанието и използването на уебсайта или със спорове, произтичащи от него