Общи условия за дистанционно банкиране в сила от 01.07.2021 г.