Депозит по Ваша мярка

Благодарим Ви за решението да откриете депозит в БНП Париба Лични Финанси.

Потвърдете условията и попълнете заявлението в няколко лесни стъпки.

Сумата на депозита трябва да е от 2 000 до 500 000 BGN. За депозити над 500 000 BGN, свържете се с нас на телефон 0700 11 004.
Сума за получаване

0.00 BGN

Брутна сума преди облагане с данъци

Лихва

0.65%

Открий депозит

Допълнителна информация за Вашия депозит.